SATIŞ İLETİŞİMİ VE GÜÇLÜ SORULAR

SATIŞ İLETİŞİMİ VE GÜÇLÜ SORULAR

Amaç:

Satışta iletişim kurma becerisi, konuşmak, ikna etmek, öğretmek, tartışmak ve karşı tarafı kontrol altına almayı sağlayan doğru sorular sorabilmeyi sağlamak  gibi bir dizi etkinliği içerir. İyi bir iletişim, iki yanlı bir sürecin işletilmesidir. Dolayısıyla müşterinin dikkatini çekmek, gönderilen mesajları doğru yorumlamak, mesaj ve bilgileri anlamak, iyi bir iletişimin ön koşuludur.

Bu eğitimin amacı katılımcılara, satışın tüm aşamalarında müşteri ile etkili ve başarılı bir iletişim için gerekli tüm unsurları aktarmak aynı zamanda ikna etmenin altın anahtarı güçlü soru sorma becerisi kazandırarak satışın başarı ile sonuçlandırılmasını sağlamaktır.

Katılımcı Profili:

Her kademeden satış yöneticileri, bölge satış yöneticileri ve yönetici adayları, pazarlama yetkilileri, her sektörden girişimciler, müşteri ilişkileri yöneticileri ve şirketi müşteri karşısında temsil eden tüm profesyoneller.

Eğitim Size Nasıl Yararlı Olacak?

 • Gerçek karar alıcıyı ortaya çıkarma becerinizi geliştireceksiniz
 • İtiraz ve bahaneyi ayırdedebilecek, böylece zaman kazanacaksınız
 • Potansiyel müşterinin kafasındaki soru işaretlerini giderecek, gerçek itirazlara yoğunlaşacaksınız
 • Potansiyel müşterinin güvenini kazanacaksınız
 • Potansiyel müşteri sizin sunumunuza odaklanır ve kontrol sizde olur
 • Klasik Satış Anlayışı Nedir
 • Klasik Satış Anlayışından Profesyonel Satış Sürecine Geçiş
 • Satışta Kritik Başarı Faktörleri
 • Kişisel Limitlerin Satış Başarısına Etkisi
 • Olumlu Zihinsel Tutum
 • Satış İletişimi
 • Satış İletişiminin İşitsel Boyutu
 • Satış İletişiminin Davranışsal Boyutu
 • Güçlü Soru Ne Demek
 • Soruların Sonuçlara Etkisi
 • Satışı Gerçekleştirmek İçin Sunum Yapma
 • Etkili Yazışma Dili
 • Beden Dili ve Kişisel İmaj
 • Çatışmalarda Barış Dili
 • Uygulama / Öneriler
top
Master Visa Card