Login

F-CYM TEK SEANSTA DÖNÜŞÜM

F-CYM TEK SEANSTA DÖNÜŞÜM

F-Change Your Mind Uygulayıcısı

588751d6-3e23-4503-9195-a4f59f5e42b1

F-CHANGE YOUR MIND NEDİR?

Hayatımızı kısıtlayan, engelleyen sorun ve problemlerin kökeninde yer alan bilinçaltı kodlarını dönüştürmek için Şaman Ritüelleri, Kadim Uzakdoğu Felsefesi ve Bilimsel Nörolojik Kas Testlerinin harmanlandığı, kişinin bilinçaltında kolaylıkla ve hızla dönüşüm sağlayabilmesine yardımcı olan tekniktir.

Bu teknik sayesinde kişinin hayatında dönüşmek istediği konularda, kolayca ve hızlı bir şekilde dönüşüm sağlayamaya yardımcı olur.

F-Change Your Mind Yöntemi, bir tedavi şekli değildir. Kişinin bireysel olarak arzuladığı iyi olma haline destek olmak için kullanılır.

 

F- CHANGE YOUR MIND YÖNTEMİNİ HANGİ DURUMLARDA DÖNÜŞÜM SAĞLAR?

Kişinin kendi hayatında engelleyici, kısıtlayıcı olarak belirlediği herhangi bir problemi olumlusuyla dönüştürmek için kullanılır. Aşağıda bazı konu başlıkları sıralanmıştır.

PANİK ATAK ve ANKSİYETE

ÖZGÜVENSİZLİK VE ÖZDEĞERSİZLİK 

İLİŞKİLER

MADDİ KONULAR

ODAKLANMA PROBLEMİ

KORKU

STRES

HAYATTAN KEYİF ALAMAMA

KENDİNİ HERHANGİ BİR YERE AİT HİSSETMEME 

BAĞIMLILIKLAR

F- CHANGE YOUR MIND SEANSI NASIL ALINABİLİR?

Yaşadığınız herhangi bir problemi dönüştürmek için F-Change Your Mind Seansları yüz yüze veya online olarak yapılabilir. Yüz yüze veya online yapılan seanslar arasında etkinliği değiştiren herhangi bir fark bulunmamaktadır. Online görüntülü olarak veya yüz yüze olarak F-Change Your Mind Uygulayıcısı ile birlikte gerçekleştirilir.

Seans süresi 60 dakikadır.

Bu seansta etkili bir dönüşüm için bir konu üzerinde çalışılmaktadır. Bu konuya engel oluşturan bilinçaltı kodlarının tespiti, bu kodların olumlularıyla dönüştürülmesi ve bu yapılan dönüşümün bilimsel kas testleri ile onayı sağlanır. Seans alan kişi bu kas testleri ile yapılan değişimi deneyimleyebilir. Ayrıca bu dönüşümü engelleyici, bilinçaltındaki kök inançlar var ise tespit edilerek bu kök inançların (ikincil kazançların) dönüşümü de seans içinde gerçekleştirilir.

Seans sonunda, kişinin sahip olmasını istediği versiyonun fiziksel ve duygusal olarak tanımlaması (konektomu) oluşturulur ve kişinin bir süre bu deneyimi günde 5-6 dakika tekrar etmesi dönüşümün kalıcı olması için son derece önemlidir.